MAPA WEBU ENGLISH DODAVATELÉ INVESTOŘI INTRANET FTP Imos STRAVOVÁNÍ

Silniční vývoj, akreditovaná zkušební laboratoř

 

Poskytuje služby zaměřené na zvýšení efektivnosti organizací působících v oblasti dopravního stavitelství a hospodářství. Cílem těchto aktivit je zlepšování jízdního pohodlí, bezpečnosti v dopravě a stavebního stavu pozemních komunikací. Kromě toho působí i v jiných oborech stavebnictví, zejména pozemního a vodohospodářského.
Odbornost pracoviště spočívá zejména v oblasti výstavby, oprav a údržby netuhých vozovek pozemních komunikací. Zabýváme se všemi konstrukčními vrstvami s hlavním zaměřením na hutněné asfaltové vrstvy. Svoji odbornost rozvíjíme v souladu s potřebami a požadavky odběratelů.
Divize silniční vývoj (DSV) se orientuje na řešení výzkumných a vývojových projektů, na problematiku technického rozvoje, průzkumné a diagnostické práce v oboru pozemních komunikací a na činnost akreditované zkušební laboratoře. Od roku 1995, po transformaci začleněním do firmy IMOS Brno, a.s. navazuje na dlouholetou tradici Silničního vývoje Brno a jako nezávislá organizace pokračuje ve vybraných specializovaných aktivitách.

 

DSV se zabývá následujícími činnostmi:

 

  • Výzkum a vývoj v oblasti pozemních komunikací - technologie výstavby, údržby a oprav vozovek; řešení projektů a úkolů technického rozvoje; zpracování technických předpisů - norem, technických podmínek, metodických pokynů, technologických postupů, apod. problematika dopravy ve vazbě na ochranu životního prostředí.
  • Akreditovaná zkušební laboratoř č.1074 provádí komplexní zkoušky zemin, kameniva, asfaltů, výrobků z asfaltů, asfaltových směsí, stabilizací, vozovek, vozovkových vrstev, nedestruktivní zkoušky betonu Schmidtovým kladívkem, průkazní, kontrolní, přejímací a rozhodčí zkoušky.
  • Diagnostika vozovek, poradenství-technická pomoc, návrhy asfaltových směsí, navrhování a výpočty vozovek, průzkumné práce, návrhy údržby a oprav vozovek.

 

 

Soubory ke stažení:
 • 
Způsobilost zhotovitele pro pozemní komunikace  (pdf, 228 kB), 06.12.2017, 09:14
 • 
Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře  (pdf, 145 kB), 06.12.2017, 09:15
 • 
Oprávnění k měření průhybů vozovek  (jpg, 362 kB), 04.11.2008, 10:46


© 2008 - 2018 IMOS Brno, a.s.