Vodohospodářské a dopravní stavby

 

Závod Brno - VHS a DS (cca 151 zaměstnanců) je tvořen 4 středisky VHS a 4 středisky DS, které se zabývají následujícími stavebními pracemi:

 

  • terénní úpravy, rozsáhlé zemní práce, kompletní sítě technické infrastruktury

  • kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody, vodojemy, úpravy toků  (referenční stavby)

  • rychlostní komunikace, silnice, mosty a inženýrské konstrukce  (referenční stavby)

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: 548 129 111, 532 173 111
Fax: 548 129 390, 532 173 390
www.imosbrno.eu
imos@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s., závod Ostrava

Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
ostrava@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s. - organizačná zložka

Grösslingová 56
811 09 Bratislava

IČ: 37848437
DIČ: SK2021783940
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
info@sk.imosbrno.eu
© 2008 - 2021 IMOS Brno, a.s.
ID datové schránky: 562eh6n