Slavkov u Brna - povodňová ochrana města


Realizace:
rok 2012
Zastavěná plocha / finanční objem:
cca 40 mil. Kč
Popis stavby:
Vybudování protipovodňového opatření na toku místního potoka. Hlavním objektem je nový obtok tohoto potoka, který sestává z části z monolitického rámového propustku, z části otevřeného koryta v gabionech a z nového otevřeného koryta s hrázemi. Staré koryto potoka bylo zkapacitněno, ohrázováno, z části opatřeno železobetonovou ochrannou zdí. Součástí stavby byly přeložky IS, nátokové a výpustní objekty, přelivné objekty, stavidlový uzávěr a zemní hráze včetně rekultivací.


Fotogalerie:


IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: 548 129 111, 532 173 111
Fax: 548 129 390, 532 173 390
www.imosbrno.eu
imos@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s., závod Ostrava

Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
ostrava@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s. - organizačná zložka

Grösslingová 56
811 09 Bratislava

IČ: 37848437
DIČ: SK2021783940
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
info@sk.imosbrno.eu
© 2008 - 2023 IMOS Brno, a.s.
ID datové schránky: 562eh6n