Od 1.6.2023 byla Divize silniční vývoj, akreditovaná zkušební laboratoř kompletně převedena na společnost Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o., IČ: 282 79 174.

 

Silniční vývoj, akreditovaná zkušební laboratoř

 

Poskytuje služby zaměřené na zvýšení efektivnosti organizací působících v oblasti dopravního stavitelství a hospodářství. Cílem těchto aktivit je zlepšování jízdního pohodlí, bezpečnosti v dopravě a stavebního stavu pozemních komunikací. Kromě toho působí i v jiných oborech stavebnictví, zejména pozemního a vodohospodářského.


Odbornost pracoviště spočívá zejména v oblasti výstavby, oprav a údržby netuhých vozovek pozemních komunikací. Zabýváme se všemi konstrukčními vrstvami s hlavním zaměřením na hutněné asfaltové vrstvy. Svoji odbornost rozvíjíme v souladu s potřebami a požadavky odběratelů.


Divize silniční vývoj (DSV) se orientuje na řešení výzkumných a vývojových projektů, na problematiku technického rozvoje, průzkumné a diagnostické práce v oboru pozemních komunikací a na činnost akreditované zkušební laboratoře. Od roku 1995, po transformaci začleněním do firmy IMOS Brno, a.s. navazuje na dlouholetou tradici Silničního vývoje Brno a jako nezávislá organizace pokračuje ve vybraných specializovaných aktivitách.

 

DSV se zabývá následujícími činnostmi:

 

  • Výzkum a vývoj v oblasti pozemních komunikací - technologie výstavby, údržby a oprav vozovek; řešení projektů a úkolů technického rozvoje; zpracování technických předpisů - norem, technických podmínek, metodických pokynů, technologických postupů, apod. problematika dopravy ve vazbě na ochranu životního prostředí.

  • Akreditovaná zkušební laboratoř č.1074 provádí komplexní zkoušky zemin, kameniva, asfaltů, výrobků z asfaltů, asfaltových směsí, stabilizací, vozovek, vozovkových vrstev, nedestruktivní zkoušky betonu Schmidtovým kladívkem, průkazní, kontrolní, přejímací a rozhodčí zkoušky.

  • Diagnostika vozovek, poradenství-technická pomoc, návrhy asfaltových směsí, navrhování a výpočty vozovek, průzkumné práce, návrhy údržby a oprav vozovek.

 

 

 

Soubory ke stažení:


IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: 548 129 111, 532 173 111
Fax: 548 129 390, 532 173 390
www.imosbrno.eu
imos@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s., závod Ostrava

Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
ostrava@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s. - organizačná zložka

Grösslingová 56
811 09 Bratislava

IČ: 37848437
DIČ: SK2021783940
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
info@sk.imosbrno.eu
© 2008 - 2023 IMOS Brno, a.s.
ID datové schránky: 562eh6n