Revitalizace povodí Olše v ČR, I. etapa - část II


Realizace:
rok 2011
Zastavěná plocha / finanční objem:
cca 248 mil. Kč
Popis stavby:
Vybudování nové ČOV pro 4000 EO, 6 přečerpávacích stanic, rekonstrukce a vybudování kanalizačních řadů splaškové kanalizace v obcích Bystřice a Vedryně v celkové délce 32,2 km, protlaků pod komunikacemi a shybek pod vodními toky.


Fotogalerie:


IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: 548 129 111, 532 173 111
Fax: 548 129 390, 532 173 390
www.imosbrno.eu
imos@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s., závod Ostrava

Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
ostrava@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s. - organizačná zložka

Grösslingová 56
811 09 Bratislava

IČ: 37848437
DIČ: SK2021783940
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
info@sk.imosbrno.eu
© 2008 - 2023 IMOS Brno, a.s.
ID datové schránky: 562eh6n