Projekt E III - 3 Silnice I/6 Praha - Pavlov


Realizace:
rok 2009      
Zastavěná plocha / finanční objem:
cca  2.400 mil. Kč                  
Popis stavby:
Součástí stavby je přeložka silnice I/6 v délce 10,380 km, kategorie R24,5/120, konstrukce vozovky v celkové tloušťce 580 mm, dále pak více než 100 objektů z toho 11 mostů ( 7 monolitických ŽB, 3 spřažené ocelo - betonové a 1 ocelový ), 3 opěrné zdi, 2 protihlukové stěny, přeložky kanalizací ( 2 ražené štoly ), přeložky vodovodů, plynu, kabelových vedení a úpravy koryt přilehlých vodotečí a rozsáhlé zemní práce.


Fotogalerie:


IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: 548 129 111, 532 173 111
Fax: 548 129 390, 532 173 390
www.imosbrno.eu
imos@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s., závod Ostrava

Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
ostrava@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s. - organizačná zložka

Grösslingová 56
811 09 Bratislava

IČ: 37848437
DIČ: SK2021783940
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
info@sk.imosbrno.eu
© 2008 - 2023 IMOS Brno, a.s.
ID datové schránky: 562eh6n