Kontakty

  

 

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

 

Zaps. v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211 

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111

Fax: +420 548 129 390, 532 173 390

ID datové schránky: 562eh6n

www.imosbrno.eu

imos@imosbrno.eu

 

 


 

IMOS Brno, a.s., závod Ostrava
Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava


Zaps. v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Tel.:+420 596 101 050
Fax:+420 596 101 058

www.imosbrno.eu
ostrava@imosbrno.eu

 

 


 

IMOS Brno, a.s. - organizačná zložka
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava


Zaps. v OR u Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 4096/B
IČ: 37848437
DIČ: SK2021783940

Tel.: +420 596 101 050

Fax: +420 596 101 058
info@sk.imosbrno.eu

 

 


 

IMOS asfalt, s.r.o.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

 

Zaps. v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 99266

IČ: 05970008

DIČ: CZ05970008

Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111

Fax: +420 548 129 390, 532 173 390

ID datové schránky: jmsgf7f

asfalt@imosbrno.eu

 

IMOS asfalt, s.r.o.

 

OBALOVNA ŽABČICE
Oulehly 590, 664 63 Žabčice

 

Tel.: +420 548 522 920

asfalt@imosbrno.eu


 

 

 

 

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: 548 129 111, 532 173 111
Fax: 548 129 390, 532 173 390
www.imosbrno.eu
imos@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s., závod Ostrava

Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
ostrava@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s. - organizačná zložka

Grösslingová 56
811 09 Bratislava

IČ: 37848437
DIČ: SK2021783940
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
info@sk.imosbrno.eu
© 2008 - 2021 IMOS Brno, a.s.
ID datové schránky: 562eh6n