Kompletní rekonstrukce a přestavba budovy Nádražní 2a, Brno - I. a II. etapa

 
Realizace:        
rok 2013
Zast. plocha /
finanční objem:
cca 163 mil. Kč
Popis stavby:
V rámci 1. etapy byly provedeny bourací práce, v 2. etapě probíhala samotná rekonstrukce, po které vzniklo obchodní centrum Letmo. Budova má dvě podzemní a devět nadzemních podlaží, uprostřed se nachází komunikační atrium, okolo kterého jsou situovány obchodní jednotky. Specifická pro stavbu je zejména nově řešená předsazená provětrávaná fasáda s okny nepravidelných tvarů (křivek) a rozměrů. V budově je pět výtahů a dvanáct eskalátorů.

 

Fotogalerie:


IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: 548 129 111, 532 173 111
Fax: 548 129 390, 532 173 390
www.imosbrno.eu
imos@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s., závod Ostrava

Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
ostrava@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s. - organizačná zložka

Grösslingová 56
811 09 Bratislava

IČ: 37848437
DIČ: SK2021783940
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
info@sk.imosbrno.eu
© 2008 - 2022 IMOS Brno, a.s.
ID datové schránky: 562eh6n