Základní informace

 

IMOS Brno, a.s. vstoupila na český stavební trh počátkem roku 1997 a stala se významnou univerzální stavební společností. Během své existence si vybudovala pevnou pozici mezi stavebními společnostmi a velmi rychle rozšířila svoji působnost z jihomoravského regionu na celou Českou a Slovenskou republiku. Podnikatelské aktivity pod obchodní značkou IMOS se však datují již od roku 1990.
Společnost je od června 2005 organizačně rozdělena na závod pozemního stavitelství a závod vodohospodářských a dopravních staveb sídlící v Brně a závod Ostrava zaměřený převážně na pozemní stavby, se sídlem v Ostravě. Na Slovensku nás zastupuje organizačná zložka Slovensko, která byla zřízena v roce 2004.

 

IMOS Brno, a.s. zajišťuje formou generálního dodavatele širokou škálu staveb v oborech:


pozemní stavby
vodohospodářské a dopravní stavby
silniční vývoj, akreditovaná zkušební laboratoř
výroba a pokládka asfaltových směsí


 

Společnost vykazuje základní kapitál 205 mil. Kč a je 100% vlastněna jediným českým subjektem - společností IMOS holding, a.s.

Veškerá naše činnost je zaměřena na kvalitu prováděných prací, na potřeby a snižování rizik zákazníka, ochranu životního prostředí a v neposlední řadě také na ochranu zdraví a bezpečnost práce, proto jsme postupně zavedli a i nadále udržujeme systém řízení podniku.


Pro komplexní řízení stavební výroby využíváme informační systém IPOS, který je plně přizpůsoben potřebám stavební firmy. Systém je nasazen ve všech fázích předvýrobního, výrobního i povýrobního procesu, umožňuje podrobné sledování nákladů na jednotlivých zakázkách v čase a vyhodnocuje průběh realizace výstavby.


Materiálně-technickým vybavením patříme ke špičkám svého oboru. Tato skutečnost umožňuje pokrýt vlastními prostředky i technicky velmi náročné stavby. Provozní vybavení společnost neustále přizpůsobuje novým trendům.

  


Prvořadým cílem stavební společnosti je vždy architektonicky originální, provozně praktická a řemeslně precizně provedená stavba, realizovaná v řádném smluvním termínu a v nasmlouvaném finančním objemu. Chceme našim zákazníkům poskytovat kvalitní služby, pomáhat jim v jejich rozvoji a dalším růstu a rozvíjet se současně s nimi při udržení špičkové kvality našich služeb tak, aby motto

„Stavby IMOS, pro Vás přínos"

bylo a zůstalo pro všechny samozřejmostí.

 

 

Soubory ke stažení:


IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: 548 129 111, 532 173 111
Fax: 548 129 390, 532 173 390
www.imosbrno.eu
imos@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s., závod Ostrava

Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
ostrava@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s. - organizačná zložka

Grösslingová 56
811 09 Bratislava

IČ: 37848437
DIČ: SK2021783940
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
info@sk.imosbrno.eu
© 2008 - 2022 IMOS Brno, a.s.
ID datové schránky: 562eh6n