Čistá řeka Bečva - Skupina B (Vsetínská Bečva) - Projekt ISPA


Realizace:
rok 2006
Zastavěná plocha / finanční objem:
cca 380 mil. Kč
Popis stavby:
Jednalo se o výstavbu 2 nových ČOV - v obci Hovězí (3600 EO) a v obcích Horní Lideč a Lidečko (5000 EO), dále o rekonstrukci 3 stávajících ČOV - v obci Velké Karlovice ( 1950 EO), Karolinka (3100 EO) a v obci Halenkov (3400 EO), dále se jednalo o vybudování nové kanalizace v délce 72 548 m, o rekonstrukci stávající kanalizace v délce 802 m, vybudování 6 nových čerpacích stanic a 2 nových retenčních dešťových nádrží o celkovém objemu 470 m3.


Fotogalerie:


IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: 548 129 111, 532 173 111
Fax: 548 129 390, 532 173 390
www.imosbrno.eu
imos@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s., závod Ostrava

Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
ostrava@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s. - organizačná zložka

Grösslingová 56
811 09 Bratislava

IČ: 37848437
DIČ: SK2021783940
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
info@sk.imosbrno.eu
© 2008 - 2023 IMOS Brno, a.s.
ID datové schránky: 562eh6n