Certifikáty

 

Integrovaný systém řízení společnosti zahrnuje management jakosti podle ČSN EN ISO 9001, environmentální management podle ČSN EN ISO 14001, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001 a management bezpečnosti informací podle ČSN EN ISO/IEC 27001.

Na integrovaný systém řízení společnosti navazuje i zavedený systém EMAS III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditů z hlediska ochrany životního prostředí a Systém certifikovaných stavebních dodavatelů.

 

JakostŽivotní prostředí 

      

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci
 

Zlatý certifikát

 

Bezpečnost                       
informací 


Činnost společnosti v oblasti utajovaných informací je schválena potvrzením a certifikátem Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

 

Ochrana utajovaných
informací

 

 

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: 548 129 111, 532 173 111
Fax: 548 129 390, 532 173 390
www.imosbrno.eu
imos@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s., závod Ostrava

Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
ostrava@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s. - organizačná zložka

Grösslingová 56
811 09 Bratislava

IČ: 37848437
DIČ: SK2021783940
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
info@sk.imosbrno.eu
© 2008 - 2023 IMOS Brno, a.s.
ID datové schránky: 562eh6n