Bytový dům T, U, V, X v lokalitě Metropole Zličín


Realizace:
rok 2013                 
Zastavěná plocha / finanční objem:
cca 138 mil. Kč    
Popis stavby:
Bytový dům se skládá se čtyř samostatných blokových objektů - sekcí T, U, V, X vzájemně propojených suterénním spojovacím krčkem. Sekce T, U, V má šest nadzemních a jedno podzemní podlaží, sekce X má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží.


Fotogalerie:


IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174
627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: 548 129 111, 532 173 111
Fax: 548 129 390, 532 173 390
www.imosbrno.eu
imos@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s., závod Ostrava

Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
ostrava@imosbrno.eu

IMOS Brno, a.s. - organizačná zložka

Grösslingová 56
811 09 Bratislava

IČ: 37848437
DIČ: SK2021783940
Tel.: +420 596 101 050
Fax: +420 596 101 058
www.imosbrno.eu
info@sk.imosbrno.eu
© 2008 - 2023 IMOS Brno, a.s.
ID datové schránky: 562eh6n