MAPA WEBU ENGLISH DODAVATELÉ INVESTOŘI INTRANET FTP Imos STRAVOVÁNÍ

Obchodní centra

 

Přestavba obchodního centra MAX Poprad
Realizace:        
rok 2014
Zast. plocha /
finanční objem:
cca 2 402 tis. Eur
Popis stavby:
Přestavba spočívala ve výměně stávající dlažby, obkladů, zařizovacích předmětů, výměně a doplnění podhledů a dekorativních konstrukcí, doplnění světlíků - vybudování nových nájemních jednotek, kompletní rekonstrukce sociálního zázemí v obou podlažích. Stavba probíhala za provozu v nočních hodinách.

Fotogalerie:Přestavba obchodního centra MAX Trenčín
Realizace:        
rok 2014
Zast. plocha /
finanční objem:
cca 1 505 tis. Eur
Popis stavby:
Přestavba spočívala ve výměně stávající dlažby, obkladů, zařizovacích předmětů, výměně a doplnění podhledů a dekorativních konstrukcí, doplnění světlíků - vybudování nových nájemních jednotek, kompletní rekonstrukce sociálního zázemí v obou podlažích. Stavba probíhala za provozu v nočních hodinách.
Fotogalerie:Kompletní rekonstrukce a přestavba budovy Nádražní 2a, Brno - I. a II. etapa
Realizace:        
rok 2013
Zast. plocha /
finanční objem:
cca 163 mil. Kč
Popis stavby:
V rámci 1. etapy byly provedeny bourací práce, v 2. etapě probíhala samotná rekonstrukce, po které vzniklo obchodní centrum Letmo. Budova má dvě podzemní a devět nadzemních podlaží, uprostřed se nachází komunikační atrium, okolo kterého jsou situovány obchodní jednotky. Specifická pro stavbu je zejména nově řešená předsazená provětrávaná fasáda s okny nepravidelných tvarů (křivek) a rozměrů. V budově je pět výtahů a dvanáct eskalátorů.

Fotogalerie:Obchodní centrum Mohelnice
Realizace:       
rok 2013
Zast. plocha /
finanční objem:
cca 102 mil. Kč
Popis stavby:
Novostavba obchodního centra Mohelnice zahrnující také výstavbu přilehlých komunikací, parkovišť, zpevněných ploch a inženýrských sítí. Nezastavěné plochy mají sadovou úpravu.
Fotogalerie:IKEA Praha Zličín - rozšíření obchodního domu I. a II. etapa
Realizace:        
rok 2012
Zast. plocha /
finanční objem:
cca 38 mil. Kč
Popis stavby:
V rámci 1. etapy bylo provedeno přeložení stávající živičné komunikace, výstavba chodníku z litého asfaltu a výstavba a přeložení chodníku ze zámkové dlažby, demontáž stávajícího lapače tuků a osazení nového. Druhá etapa zahrnovala bourací práce stávajících a zhotovení nových konstrukcí - bylo vybudováno nové atrium se schodištěm a výtahovou šachtou, WC pro zákazníky, nové sklady a kanceláře a rozšíření prodejní plochy. Veškeré práce probíhaly za provozu obchodního domu.

Fotogalerie:Obchodní centrum HORNBACH Plzeň
Realizace:        
rok 2011
Zast. plocha /
finanční objem:
cca 191 mil. Kč
Popis stavby:
Výstavba areálu obchodního centra Hornbach skládající se z novostavby budov baumarktu, zahraního centra, zastřešení stavebnin/drive-inu a venkovních zařízení včetně napojení na dopravní infrastrukturu. Budovy jsou postaveny jako tři vzájemně na sebe navazující haly. Objekt baumarktu je tvořen prodejní plochou s regálovým systémem pro zboží a dvoupatrovým technickým zázemím.

Fotogalerie:IKEA Praha Černý Most
Realizace:        
rok 2011
Zast. plocha /
finanční objem:
cca 145 mil. Kč
Popis stavby:
Rozšíření stávajícího obchodního domu IKEA Černý Most a rozšíření části čelní fasády včetně rozšíření ploch pro parkování (vybudování parkovacího domu v rozsahu 28 m v návaznosti na jižní rozšíření). Jednotlivé etapy výstavby zahrnovaly zařízení staveniště, infrastrukturu a hlavní stavbu.
Fotogalerie:OC STOP.SHOP. Znojmo
Realizace:        
rok 2010
Zast. plocha /
finanční objem:
cca 72 mil. Kč
Popis stavby:
Výstavba jednopodlažního objektu obchodního centra skládajícího se z osmi nájemních jednotek, výstavba parkoviště se 104 parkovacími stáními pod nímž byla vybudována retenční nádrž, provedení přeložek VN a NN, přípojek sítí, zásobovací komunikace, včetně veřejného osvětlení, sadových úprav, oplocení a reklamního pylonu.

Fotogalerie:IKEA Projekt 865 Ostrava - rozšíření sever
Realizace:        
rok 2009
Zast. plocha /
finanční objem:
cca 50 mil. Kč
Popis stavby:
Přestavba a rozšíření stávajícího obchodního centra umístěného v nákupním centru Avion Shopping Park Ostrava. Vybudování nové obchodní pasáže se 17 obchodními jednotkami, nové provizorní objízdné komunikace a zásobovacího dvora pro obchodní jednotku Hyperalbert včetně skladového hospodářství.
Fotogalerie:IKEA Brno - rozšíření
Realizace:         
rok 2008
Zast. plocha /
finanční objem:
cca 400 mil. Kč
Popis stavby:
Přestavba a rozšíření stávajícího obchodního domu IKEA, umístěného
v nákupním centru Avion Shopping Park v Brně. Prodejní plocha byla rozšířena na celkových 25.000 m2, a tím se prodejna stala největším obchodním domem IKEA v České republice. Přestavba probíhala za plného provozu obchodního domu.
Fotogalerie:INTERSPAR Ostrava - Poruba
Realizace:         
rok 2008                                                                                                    
Zast. plocha / finanční objem:
23.300 m2                                                                                                    
Popis stavby:
Výstavba hypermarketu s 9 obchody a restaurací. Nosný skelet stavby je tvořen železobetonovými prefabrikáty. První podzemní podlaží je vyhrazeno pro parkovací stání (303 míst) a strojovny. Opláštění je na bázi lehké prefabrikace kovoplastickými panely.

Fotogalerie:BauMax Praha Letňany
Realizace:         
rok 2008                                                                                                        
Zast. plocha / finanční objem:
cca 210 mil. Kč                                                                                                    
Popis stavby:
Novostavba prodejní haly včetně příslušenství a realizace všech souvisejících stavebních objektů, parkovacích ploch, komunikací, inženýrských sítí, staveb pro reklamu a sadových úprav.

Fotogalerie:TESCO Valašské Meziříčí
Realizace:        
rok 2008                                                                                                        
Zast. plocha / finanční objem:
cca 170 mil. Kč                                                                                                    
Popis stavby:
Výstavba hypermarketu TESCO, obchodní galerie a čerpací stanice pohonných hmot. Součástí díla byla také příprava území - demolice.

Fotogalerie:Obchodní centrum PVN Olomouc
Realizace:          
rok 2008                                                                                                   
Zast. plocha / finanční objem:
cca 85 mil. Kč                                                                                                    
Popis stavby:
Novostavba prodejní haly NAY Elektrodům včetně příslušenství a k prodejní hale náležejících parkovacích ploch, komunikací, inženýrských sítí a zpevněných ploch.
Fotogalerie:Avion Shopping Park Bratislava - rozšíření
Realizace:        
rok 2007                                                                                                        
Zast. plocha / finanční objem:
48.000 m2                                                                                                    
Popis stavby:
Nosný skelet je kombinací železobetonových prefabrikátů, monolitického betonu a ocelové konstrukce.Opláštění je z kovoplastických panelů. Společné prostory mezi jednotlivými obchody jsou velkoryse prosvětleny střešními světlíky a dodávají stavbě dojem otevřenosti a vzdušnosti. Architekti oživili tyto prostory vodotryskem a tekoucí vodou. V podzemí jsou parkovací stání (615 míst) a strojovny. Další podlaží skýtá prostory pro 35 obchodů.

Fotogalerie:TESCO Český Těšín - Cold Shell + Fit Out
Realizace:         
rok 2007                                                                                                        
Zast. plocha / finanční objem:
cca 170 mil. Kč                                                                                                    
Popis stavby:
Výstavba hypermarketu Tesco - Cold Shell pro investora a následně Fit Out pro nájemníka Tesco Stores ČR , a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie:Obchodní centrum Třinec II. etapa
Realizace:        
rok 2007                                                                                                        
Zast. plocha / finanční objem:
cca 80 mil. Kč                                                                                                     
Popis stavby:
Výstavba obchodního centra - polyfunkčního domu, obsahujícího prodejní nájemní jednotky, která zahrnovala i přípravu území, HTÚ, infrastrukturu, komunikace a související zpevněné plochy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie:


© 2008 - 2018 IMOS Brno, a.s.