MAPA WEBU ENGLISH DODAVATELÉ INVESTOŘI INTRANET FTP Imos STRAVOVÁNÍ

Vodohospodářské a dopravní stavby

 

Závod Brno - VHS a DS (cca 140 zaměstnanců) je tvořen 3 středisky VHS a 2 středisky DS, které se zabývají následujícími stavebními pracemi:

 

  • terénní úpravy, rozsáhlé zemní práce, kompletní sítě technické infrastruktury
  • kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody, vodojemy, úpravy toků  (referenční stavby)
  • rychlostní komunikace, silnice, mosty a inženýrské konstrukce  (referenční stavby)

 

 

© 2008 - 2018 IMOS Brno, a.s.