MAPA WEBU ENGLISH DODAVATELÉ INVESTOŘI INTRANET FTP Imos STRAVOVÁNÍ
 Kontakty
  

 

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

 

Zaps. v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211 

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Tel.: +420 548 129 111, 532 173 111

Fax: +420 548 129 390, 532 173 390

www.imosbrno.eu

imos@imosbrno.eu

 


 (mapa)

 
IMOS Brno, a.s., závod Ostrava
Tolstého 4, 702 00 Ostrava

Zaps. v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
Tel.:+420 596 101 050
Fax:+420 596 101 058
www.imosbrno.eu
ostrava@imosbrno.eu

 


 (mapa)

 
IMOS Brno, a.s. - organizačná zložka
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava

Zaps. v OR u Okresného súdu Žilina, oddiel Po, vložka 10185/L
IČ: 37848437
DIČ: SK2021783940
Tel.: +420 596 101 050

Fax: +420 596 101 058

www.imosbrno.eu
info@sk.imosbrno.eu

 


 

(mapa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ID datové schránky: 562eh6n

 

© 2008 - 2018 IMOS Brno, a.s.