MAPA WEBU ENGLISH DODAVATELÉ INVESTOŘI INTRANET FTP Imos STRAVOVÁNÍ
Základní informace

 

IMOS Brno, a.s. vstoupila na český stavební trh počátkem roku 1997 a stala se významnou univerzální stavební společností. Během své existence si vybudovala pevnou pozici mezi stavebními společnostmi a velmi rychle rozšířila svoji působnost z jihomoravského regionu na celou Českou a Slovenskou republiku. Podnikatelské aktivity pod obchodní značkou IMOS se však datují již od roku 1990.
Společnost je od června 2005 organizačně rozdělena na závod pozemního stavitelství a závod vodohospodářských a dopravních staveb sídlící v Brně a závod Ostrava zaměřený převážně na pozemní stavby, se sídlem v Ostravě. Na Slovensku nás zastupuje organizačná zložka Slovensko, která byla zřízena v roce 2004.

 

IMOS Brno, a.s. zajišťuje formou generálního dodavatele širokou škálu staveb v oborech:

pozemní stavby
vodohospodářské a dopravní stavby
silniční vývoj, akreditovaná zkušební laboratoř

 

Společnost vykazuje základní kapitál 205 mil. Kč a je 100% vlastněna jediným českým subjektem - společností IMOS holding, a.s.

Veškerá naše činnost je zaměřena na kvalitu prováděných prací, na potřeby a snižování rizik zákazníka, ochranu životního prostředí a v neposlední řadě také na ochranu zdraví a bezpečnost práce, proto jsme postupně zavedli a i nadále udržujeme systém řízení podniku.

Pro komplexní řízení stavební výroby využíváme informační systém IPOS, který je plně přizpůsoben potřebám stavební firmy. Systém je nasazen ve všech fázích předvýrobního, výrobního i povýrobního procesu, umožňuje podrobné sledování nákladů na jednotlivých zakázkách v čase a vyhodnocuje průběh realizace výstavby.

Materiálně-technickým vybavením patříme ke špičkám svého oboru. Tato skutečnost umožňuje pokrýt vlastními prostředky i technicky velmi náročné stavby. Provozní vybavení společnost neustále přizpůsobuje novým trendům.
  

Prvořadým cílem stavební společnosti je vždy architektonicky originální, provozně praktická a řemeslně precizně provedená stavba, realizovaná v řádném smluvním termínu a v nasmlouvaném finančním objemu. Chceme našim zákazníkům poskytovat kvalitní služby, pomáhat jim v jejich rozvoji a dalším růstu a rozvíjet se současně s nimi při udržení špičkové kvality našich služeb tak, aby motto
„Stavby IMOS, pro Vás přínos"
bylo a zůstalo pro všechny samozřejmostí.

 

 

Soubory ke stažení:


© 2008 - 2018 IMOS Brno, a.s.